Harmonie en Malletkorps Oranje organiseert dit jaar geen Geraniummarkt

 

Een aantal jaren geleden werden wij als muziekvereniging benaderd door het toenmalige comité Geraniummarkt Wouw met de vraag of wij de organisatie van de Geraniummarkt over wilden nemen. Omdat voor onze vereniging het organiseren van evenementen in Wouw hoog in het vaandel staat hebben wij positief gereageerd op deze vraag. Het behouden van leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen van de voormalige gemeente Wouw vinden we erg belangrijk.

In 2019 mochten we samen met het voormalige comité Geraniummarkt Wouw voor het eerst de markt organiseren. Ervaringen uitwisselen en opdoen om in 2020 zelfstandig de markt te kunnen organiseren. Helaas kregen we te maken met Corona in 2020. Dit betekende géén Geraniummarkt.

In 2022 konden we eindelijk weer enthousiast aan de slag. Een nieuw comité Geraniummarkt Wouw startte met de voorbereidingen. Het aantal aanmeldingen was niet zo groot als andere jaren maar Corona had natuurlijk nog steeds zijn weerslag. Het comité liet zich niet uit het veld slaan en op zondag 1 mei was er weer een volle markt met bezoekers in Wouw. Muzikaal omlijst door onze muziekverenging en andere muzikanten.

Omdat het comité wil leren van onze activiteiten hebben zij een enquête gestuurd naar de deelnemers van de markt en hebben zij geluisterd naar feedback van de bezoekers. Complimenten voor de organisatie maar de opmerking ‘er waren weinig geraniums en andere plantjes’ werd veelvuldig benoemd. Voor het comité een reden om al eerder dan normaal aan de slag te gaan met de organisatie van de markt op 7 mei a.s.

Helaas hebben zij moeten constateren dat ondanks de inspanningen het niet lukt om meer tuincentra aan te trekken om de Geraniummarkt te vullen. Het comité heeft tuincentra actief benaderd en social media ingezet maar zonder resultaat. De voornaamste reden is dat de bedrijven tekort hebben aan personeel. Bovendien is het totaal aantal deelnemers t.o.v. 2022 weer minder geworden.

Het organiseren van de Geraniummarkt brengt de nodige kosten met zich mee. Belangrijk is ook om de kosten voor een kraam zo laag mogelijk te houden om deelnemers aan te trekken. Gelukkig zijn er de sponsoren van onze vereniging die vorig jaar hun bijdrage hebben geleverd. Nu het echter niet lukt om meer tuincentra aan te trekken voor de markt vindt het comité het voor onze vereniging niet verantwoord om de sponsoren opnieuw om een bijdrage te vragen. Als we naar de 20 aanmeldingen kijken die we gekregen hebben is er immers meer sprake van een braderie dan van een Geraniummarkt.

Het comité heeft dan ook met pijn in het hart ons als het bestuur van de Harmonie en Malletkorps Oranje geadviseerd om dit jaar géén Geraniummarkt te organiseren. We houden hoop voor 2024 waarin onze muziekvereniging haar 150 jarig jubileum viert. Wellicht is het dan mogelijk om de Geraniummarkt in het jubileumprogramma op te nemen. Als bestuur van Harmonie en Malletkorps Oranje hebben we het advies overgenomen en het besluit genomen om de Geraniummarkt 2023 niet door te laten gaan.

info@harmonieoranje.nl