Opleidingen

Leer een instrument spelen bij Oranje

Harmonie en Malletkorps Oranje is een muziekvereniging die naast het harmonieorkest, het Opleidingsorkest BRAVO en het Malletkorps, ook Muziekopleidingen heeft. Met deze gedegen Muziekopleidingen creëert Oranje een gezonde basis voor de toekomst.

Iedereen die graag een muziekinstrument wil spelen in een van de orkesten, is bij Oranje verzekerd van een professionele opleiding. Het voordeel van Oranje is bovendien dat je na ongeveer een half jaar les al de mogelijkheid hebt om met medemuzikanten muziek te maken in het opleidingsorkest BRAVO, waarna doorstroming naar het harmonieorkest of het malletkorps tot de mogelijkheden behoort.

De vereniging biedt professionele musici/leerkrachten die op kundige wijze de lessen voor de verschillende muziekgroepen verzorgen:

 • Koper (trompet, hoorn, trombone, euphonium, bastuba)
 • Hout (klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo)
 • Slagwerk (drums, trommels, melodisch slagwerk)

De muzieklessen kunnen in 4 fases worden afgesloten met een examen. Deze examens worden afgenomen door examinatoren. Wanneer aan de exameneisen is voldaan, krijgt men per niveau A, B, C en D een diploma, landelijk erkend door culturele instanties zoals muziekscholen, conservatoria en andere orkesten.

Als een leerling de basis van het bespelen van een instrument beheerst, zal hij/ zij bij een positief advies van de docent en de leerling coördinator, starten in het opleidingsorkest BRAVO. Doel van het opleidingsorkest is om samen met meerdere beginnende muzikanten muziek te maken. Ervaring leert dat de leerling na een periode van 6 tot 12 maanden aan kan sluiten bij het opleidingsorkest. Uiteraard verschilt dit per leerling en per instrument. 

Om in het harmonieorkest te kunnen spelen is een gedegen muzikale opleiding noodzakelijk.

Gebruik instrumenten

De muziekvereniging stelt de leerling een instrument ter beschikking. Hiervoor betaalt de leerling éénmalig een bedrag van € 50. Tussen de (ouders van de) leerling en de muziekvereniging wordt een bruikleencontract opgesteld waarin de plichten en verantwoordelijkheden van de leerlingen m.b.t het instrument worden vastgelegd.

Voor rietinstrumenten zoals klarinetten, saxofoons en hobo's  geldt, dat leerlingen de rieten zelf dienen aan te schaffen. Dit uiteraard in overleg met de docent.

Lesduur en frequentie

De lessen worden gegeven op verschillende dagen, afhankelijk van het instrument. De leerling krijgt privéles. In het belang van het onderwijs of in overleg kan de docent incidenteel kiezen voor lessen in groepsverband.

In totaal zijn er 35 tot 38 lesweken per jaar.

Leslocatie

De lessen worden gegeven in Wouw in Cultureel Centrum de Geerhoek, of bij docenten of leerlingen aan huis. Dit in overleg met de docent. 

Kosten opleiding

Muziekvereniging Oranje heeft alleen een faciliterende taak; zij zorgt voor de instrumenten, docenten en leslocaties. De leerling ontvangt een factuur en voldoet deze rechtstreeks aan de docent(e).

Afhankelijk van de duur van een les en het aantal lessen, wordt vooraf met de docent een prijsafspraak gemaakt. De leerling krijgt 20 tot 30 minuten les. Muziekvereniging Oranje draagt 25% bij in deze kosten. 
Afspraken over afmelding, aanwezigheid etc. worden rechtstreeks gemaakt tussen docent(e) en leerling.

Contributie leerlingen

Tot het moment dat de leerling aansluit bij opleidingsorkest BRAVO wordt er geen contributie in rekening gebracht. Vanaf het moment dat de leerling in de het opleidingsorkest plaatsneemt bedraagt de contributie tot 16 jaar € 9 per maand. Daarna € 15 per maand.

Docenten

Alle docenten zijn professionele krachten die hun studie aan een conservatorium hebben afgerond. Oranje heeft docenten voor de volgende instrumentengroepen beschikbaar:

 • Klarinet
 • Trompet
 • Trombone
 • Dwarsfluit
 • Saxofoon
 • Hoorn
 • Slagwerk
 • Viool

Jeugdkamp

Jaarlijks wordt er een jeugdkamp georganiseerd. Naast het maken van muziek staat dit weekend ook in het teken van diverse leuke activiteiten. Ter afsluiting wordt er op de laatste dag een concert gegeven door de jeugdleden en is er een gezamenlijke barbecue waarbij de ouders en verdere familieleden worden uitgenodigd.

Wil je ook een instrument leren spelen? Stuur dan een e-mail naar info@harmonieoranje.nl  of bel 06 - 469 623 30.

Contact

Kloosterstraat 21
4724 EE Wouw

06 - 195 079 04
info@harmonieoranje.nl